Minnelijke beëindiging overeenkomst

Als kandidaat-koper koop je een onroerend goed soms iets te snel. Vervolgens blijkt dat je de onderhandse verkoopovereenkomst nog moet laten aanpassen (bv. in de overeenkomst staat dat jij koopt maar in werkelijkheid koop je met een vennootschap) of dat de aankoop niet kan doorgaan (bv. bij de vaststelling van stedenbouwkundige moeilijkheden of andere gebreken).

In dergelijke gevallen moet je de oorspronkelijke overeenkomst eerst beëindigen om vervolgens een nieuwe te kunnen tekenen.

In Vlaanderen kan je, als je een beperkt registratierecht betaalt en enkele formaliteiten naleeft, de overeenkomst minnelijk ontbinden.

Wij helpen je, indien nodig, graag.

Prijs: 125,00 EUR (incl. BTW)